NOTIS PENUTUPAN PORTAL

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa PORTAL RASMI KVSP1 ini akan ditutup selepas 15.12.2016 ...
Sila layari portal yang dibekalkan oleh KPM dengan URL-nya: http://kvsp1.moe.edu.my

Sementara waktu ini, keputusan pelajar masih boleh disemak dengan pautan berikut:
Slip Keputusan